X

Ontwerp Montessesori basisschool, Rotterdam

Met het ontwerp van een ruimere en opvallende entree, twee extra klaslokalen en een nieuwe directie-, administratie- en vergaderruimte, zorgt M2R in 2004 voor een ware metamorfose van het schoolgebouw. Uitgangspunt voor het ontwerp is het benadrukken van het eigen gezicht van de school en het meer betrekken van het schoolplein bij het gebouw. Het laatste is o.a. vertaald in de integratie van een 30 meter lange zitbank in de gevel. 

Klik hier voor onze video