Mi casa su casa, reizende tentoonstelling door Nederland en Spanje

Aanschuiven bij Spaanse migranten

In Nederland vormden de Spanjaarden na de Tweede Wereldoorlog niet alleen een van de eerste, maar ook jarenlang de grootste groep arbeidsmigranten. Zij ontvluchtten de armoede en de werkloosheid die heerste in de sombere jaren van de Franco-dictatuur. Toen Spanje eind jaren zeventig democratiseerde en de economie aantrok, keerden veel arbeiders terug naar hun thuisland.

Gedurende de jaren volgend op de kredietcrisis kwam er een nieuwe migratiebeweging vanuit Spanje naar Nederland op gang. Als burgers van de Europese Unie hebben Spanjaarden de vrijheid om zich in Nederland te vestigen. Steeds meer jongeren deden dat tijdens de economische crisis ; ze zochten hier naar studiemogelijkheden en werk.

In 2011 was het vijftig jaar geleden dat de Spaanse en de Nederlandse regering een wervingsovereenkomst sloten. Om dit jubileum te vieren startte de Federatie van Spaanse Verenigingen in Nederland (FAEEH) in samenwerking met het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten een project. Op 9 oktober 2012 bereikte dit project zijn hoogtepunt met de opening van de tentoonstelling Mi casa su casa in het Museon en de presentatie van het boek Mi casa su casa,aanschuiven bij Spaanse migranten van Steven Adolf. 

Mi casa su casa, aanschuiven bij Spaanse migranten was een compacte tentoonstelling over Spaanse migranten in Nederland en Spaanse remigranten in Spanje. De expositie Mi Casa Su Casa leverde een bijdrage aan het debat over migratie toen en nu. Beleidsmakers, wetenschappers en journalisten werden geprikkeld om na te denken over de 21e eeuwse migratie uit Spanje als gevolg van de economische crisis in het thuisland, in relatie tot de achtergrond van hun voorgangers in de 20e eeuw. 

De uitnodigende titel was letterlijk bedoeld. Schuif aan bij de keukentafel, blader in de fotoboeken en kijk in de laden van de kasten. BURO M2R ontwierp een aantrekkelijk ensemble van 8 kasten, tafels en stoelen in tegelmotieven uit Spanje en Nederland. De tentoonstelling heeft in Nederland en Spanje rondgereisd in: Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Madrid en Santiago de Compastella